خانه » فروشگاه

علوم بلاغی و زیبا شناسی قران 1

قیمت اصلی 870,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 500,000 ﷼ است.

مبانی وب معنایی

قیمت اصلی 1,200,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 200,000 ﷼ است.

معارف اسلامی 1

قیمت اصلی 300,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 170,000 ﷼ است.

مفاهیم کلیدی در روان شناسی سلامت

قیمت اصلی 1,500,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 50,000 ﷼ است.

هوش مصنوعی

قیمت اصلی 1,700,000 ﷼ بود.قیمت فعلی 100,000 ﷼ است.